Monthly Archives: Červen 2021

V rámci Soutěže o cenu děkana vybrali zástupci Národohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické v Praze (VŠE) a investiční společnosti DRFG celkem deset středoškolských studentů, kteří odevzdali ty nejlepší ekonomické práce. Dle odborné poroty byla úroveň zpracovaných analýz a studií velmi vysoká. Témata k tvorbě prací, která si studenti mohli vybrat dle svého uvážení, byla nezvykle inovativní a neotřelá.

Podpora finanční gramotnosti

Fakulta nabídne těmto deseti autorům bez přijímacího řízení možnost vysokoškolského studia. Nadace DRFG, která je dlouholetým partnerem VŠE, do soutěže věnovala nemalou finanční odměnu, kterou vítězové získali za odevzdané práce. Hlavním cílem organizátorů ekonomického studentského klání byla snaha o zvýšení orientace středoškoláků v ekonomické a finanční sféře. A zároveň je obeznámit se světem finančních trhů, dluhopisů, investic a fondů, ale také podpořit jejich každodenní finanční gramotnost.

Zájem středoškoláků o ekonomii je nebývalý

Podle jednoho z porotců, Martina Slaného, hlavního ekonoma Rusňákovy DRFG, byla úroveň 12 až 30stránkových prací nečekaně vysoká. “Rád bych pogratuloval vítězům, ale i všem, kteří se soutěže zúčastnili a svůj, jistě drahocenný, čas věnovali důležitým ekonomickým otázkám.”

Organizátoři byli mile překvapeni obrovským ohlasem účastníků soutěže, což je jasným důkazem, že zájem o ekonomická témata u středoškoláků bezesporu je. I z tohoto důvodu děkan Národohospodářské fakulty prof. ing. Zdeněk Chytil, CSc. plánuje i v budoucnu spolupracovat s DRFG a zorganizovat tak podobné akce na podporu vzdělávání mladých studentů. V příštím akademickém roce společně zahájí druhý ročník Soutěže o cenu děkana, nad kterou by opět mělo převzít záštitu Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Záměrem všech subjektů je z podpory mladých ekonomických studentů vytvořit novou tradici.

Svět Ženy

Svět Ženy je magazín proŽeny o ženách. Magazín Svět Ženy rozumí ženám. Čtěte Svět Ženy a buďte ženou.
https://svet-zeny.cz/moda-a-styl/

  • Sbírka potravin na Rohlíku: S podporou zákazníků už Rohlik.cz poslal 1,6 milionu 7.5.2024
    Rohlik.cz, největší český online prodejce potravin, hlásí úspěšné výsledky nedávno konané Sbírky potravin. Ta se stala významnou pomocí pro rodiče samoživitele, osamělé seniory, osoby s handicapem a další znevýhodněné skupiny. Tato dobročinná akce, která se mimo jiné uskutečnila i online formou na webu Rohlíku, umožnila zákazníkům přispět trvanlivými potravinami, hygienickými potřebami a drogerií. „Sbírka potravin […]
    admin

Aktuality

AktualityCZ, zajímavosti ze světa zpráv, dnešní zprávy, možnost zveřejnění tiskových zpráv. AktualityCZ

https://aktualitycz.cz/prodejni-strategie-podniku/

 Novinky-Zpravy.cz

Novinky-Zprávy.cz Vám přináší zprávy ze světa a informace ze společnosti. Novinky-Zprávy.cz

https://novinky-zpravy.cz/ 

Tiskové Zprávy

Tiskové Zprávy, možnost zveřejnění tiskových zpráv. Business Web vydává Tiskové Zprávy
https://tiskove-zpravy.eu/

seo webu seo optimalizace internet press mediaAktualitycz.cz

AktualityCZ, zajímavosti ze světa zpráv, dnešní zprávy, možnost zveřejnění tiskových zpráv. AktualityCZ
https://aktualitycz.cz/galerie-praha